womensecr.com

Příčiny, projevy nedoslýchavosti a test na neschopnost

 • Příčiny, projevy nedoslýchavosti a test na neschopnost

  Deformita je nejjednodušší forma projevu oligofreny. Jedná se o nejběžnější typ intelektuálního poklesu u dětí a představuje 75% všech případů.

  Je důležité rozlišovat slabosti hraničního formy mentální retardace, který je vytvořen v důsledku zpoždění duševního vývoje, vyvolané vnějšími faktory, jako je nepříznivé životní podmínky, vrozené nebo získané fyzické vady, které omezují kognitivní aktivitu a interferují s normální vývoj inteligence. Test poskytuje příležitost k vytvoření formy patologie nebo potvrzení její nepřítomnosti. Důvody pro

  patologie Důvody tohoto vývoje patologie patří zejména genetické predispozice a další negativní účinky na plod během své nitroděložního vývoje. Negativní účinky jsou infekční onemocnění přenášených ženy, zatímco nese Rh konflikt děti, hypoxie plodu, toxické účinky na plod při užívání tabáku, alkoholu a nepovolené léky.

  také slabost se může vyvinout v důsledku porodní trauma, udušení novorozence, infekce CNS a vážné zranění hlavy.

  instagram story viewer

  Klasifikace

  patologie, v závislosti na stupni invalidity pro duševní a intelektuální schopnosti, slabost rozdělit do těžké, střední a lehkou formu. Ve svých převládajících příznacích je debilita klasifikována jako atonická, dystrofická, astenická a stenotická.Symptomy

  patologie retardace mají tendenci nemají schopnost vnímat složité koncepty a výrobu složitých generalizace a přemýšlet abstraktně.U dětí s debilitou se jasně projevuje vizuálně-figurativní myšlení.Jejich jev mohou vnímat jen povrchně a nerozumí situaci jako celku.

  dítě s diagnózou slabosti s velkými obtížemi mohl najít vztah mezi obrazy a zkušenosti obtíží při jejich porovnávání.Takové děti často projevují potíže s řečí.Typické pro ně jsou špatné slovní zásoby, stagnace a potlačení řeči.

  Obecně platí, že vzdělávání ve škole, pacienti jsou obtížné.Je obtížné, aby se naučili pravidla pravopisu, sotva dokážou znovu přečíst text, který právě četli, a dobře jim nerozumějí.Nejobtížnějším předmětem je matematika.Často mezi dětmi, kteří trpí neschopností, jsou ti, kteří jsou nadaní s absolutním sluchem, umělým talentem, jemnou mechanickou pamětí a tak dále.

  slabost často doplněno tím, že omezí touhu poznat svět, zaostalosti morálních, estetických kvalit a vůle. Z tohoto důvodu pacienti nemohou formulovat svůj vlastní názor. Zároveň jednoduše napodobují okolní lidi, přijímá jejich názory a dodržují je. Slabá vůle, nedostatečná nezávislost v kombinaci se snadným ovlivnitelnost, což může vést k zapojení takové osoby ve zločinecké skupině, protože pacient není vědom důsledků svého jednání.  Zpravidla.v přírodě, pacienti jsou přátelský, laskavý a jemný, nebo naopak příliš agresivní, tvrdohlavý, rozzlobený a pomstychtivý.

  pomáhá diagnostikovat slabost speciální organizace psychometrics, různé testy se zahrnutím scén a obrazů, stejně jako rozdělení obrazu experimentů.

  Léčba patologie

  Proces léčby debility je zaměřen na korekci kauzálních faktorů a jejich eliminaci.

  Nootropics se používá k obnovení kognitivního výkonu. Ještě výraznější jsou považovány za rehabilitační aktivity, trénování paměti, získávání dovedností samoobsluhy, psychoterapie, osobního obohacení a použití různých metod výuky.

  Rozhodující roli v tomto případě je sled činností, jejich systematické a metodické.Tento přístup poskytuje nejpozoruhodnější výsledek korekce mentální retardace.

  Líbí se vám článek? Sdílejte s přáteli a známými: