womensecr.com
  • Temperatura za biljke

    Termometar - vrlo važan alat za pravilnu njegu biljaka. Ako otvorenom terenu biljke za svaki prirodni zonama tla klimatski, postoje posebni cvjetni kalendari, ne zaboravite da pogled na ter...

    Čitaj Više
  • photoperiodism

    Dakle, u znanstvenom jeziku nazivamo kompleksom pojava uzrokovanih promjenom osvjetljenja. Fotoperiodizam je biološka reakcija biljnog organizma na te promjene. Dani su različite duljine o...

    Čitaj Više