womensecr.com

Druhy psychologické pomoci, psychoterapie jako druh psychologické pomoci

 • Druhy psychologické pomoci, psychoterapie jako druh psychologické pomoci

  Psychologická pomoc je oblast uplatnění psychologie v praxi, která může zvýšit sociální a psychologickou kompetenci lidí a pomáhat jedné osobě nebo skupině lidí v těžkých životních situacích. Práce s lidmi je zaměřena na odstranění různých psychologických problémů, jako jsou potíže v mezilidských vztazích a hluboké osobní problémy.

  Pokud po dlouhou dobu nemůžete vyřešit vaše vnitřní problémy, pak kvalifikovaný odborník vždy poskytne psychologickou pomoc. Jaké jsou hlavní typy psychologické pomoci?

  Druhy psychologické pomoci

  1. Psychoprofylaxe. Podstatou psychoprofylaxe je prevence psychických a psychogenních nemocí.Cíl: vytvoření správného chápání práce psychologů a psychologické pomoci.
  2. Psychologické vzdělávání.Úkolem je zachránit lidi před strachem z psychologa.
  3. Psychologické poradenství.Psycholog by měl klientovi pomoci při řešení problému, aniž by mu dal nějakou radu. Po zasedání musí klient sám rozhodnout o svém problému.
  4. Psychoterapie. Přijíždějí k tomu, pokud je třeba vyřešit vážnější problémy. V psychoterapii existuje řada směrů klasifikovaných podle různých charakteristik. Existuje klinická a neklinická psychoterapie.

  instagram story viewer

  5. Psychiatrie. Tento typ psychologické péče se odkazuje na klinickou medicínu. Lidé, kteří přijdou do psychiatra, nejsou klienti, ale pacienti. Lékař může pacientovi předepsat léky.
  6. Psychokorekce. Podstatou je obnovení norem týkajících se osobních rysů a emočního stavu.
  7. Psychologický výcvik. Jedná se o sbírku speciálních cvičení.Používá se k okamžité psychologické pomoci při diagnostice.

  Formy psychologické pomoci

  Psychoterapie existuje jako druh psychologické pomoci. Moderní psychoterapie má různé přístupy a způsoby, jak poskytnout pomoc. Abychom vše porozuměli, potřebujeme je systematizovat pomocí základních kritérií.
  1. Směrnice psychoterapie. Při této terapii je lékař pro pacienta nespornou autoritou. Ví, co pacient potřebuje. Tato metoda zahrnuje hypnotické a okologipnoticheskie techniky, které jsou navrženy tak, aby "daly správnou instalaci" a přispěly tak k přizpůsobení pacientovi společnosti.

  Otázky týkající se vnitřního světa osobnosti a osobní historie nejsou vzaty v úvahu.
  2. Behaviorální psychoterapie. Lékař nezkoumá osobnost člověka, ale jeho chování.Psycholog hledá způsoby, jak ovlivnit chování pacienta. Může potrestat( způsobit nějaké emocionální nepříjemnosti) nebo podnítit pacienta. Pomocí těchto dvou metod se terapeut přizpůsobí člověku světu kolem něj.
  3. Racionální psychoterapie. Terapeut používá metodu vysvětlení.Lékař pomáhá pacientovi pochopit iracionální myšlenky, které přispívají k utrpení, a ovlivňuje formování správného vnímání světa kolem něj.
  4. Hluboká psychoterapie. Zahrnuje psychoanalýzu a analytickou psychologii. Centrální koncept hluboké psychoterapie je v bezvědomí.Po vzniku hluboké psychologie se člověk a psychologická pomoc proměnily radikálně.

  Proč se nemusíte bát chodit na psychologa

  Psychologie je založena na etických principech, kterými specialisté nikdy nepřekročí.Jsou charakterizovány známou větou "neškodí".Typy a formy psychologické pomoci mohou být nazývány neškodnými, ale nejen pomáhají, ale také předcházejí vzniku vážných problémů.Není nic hanebného při řešení psychologa.

  Video materiály k tématu článku